Szervezetünket még májusban fogadta Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, ahol a bő egy órás találkozón hivatalosan is bemutatkozhatott a JÉSZ elnöksége és emellett szó esett a jégkorong aktuális kérdéseiről, illetve az együttműködés lehetséges formáiról. Azon a találkozón már szóbeli megállapodás született arról, hogy mindkét szervezet törekedni fog tevékenységének összehangolására, amelynek kereteit egy együttműködési megállapodásban fogja rögzíteni. Az akkor elhangzottak alapján a két szervezet azóta folyamatosan egyeztetett, és ennek eredményeképpen 2017. október 10-én aláírásra került az együttműködésről szóló szerződés.

A szerződés fontos mérföldkő a JÉSZ életében, hisz rengeteg olyan csatorna nyílt meg számunkra, ahol közvetlenül tudunk felszólalni és javaslatokat tenni a játékosok érdekében. A megállapodás alapján a jövőben állandó meghívottként és tanácskozási joggal részt vehetünk az Erste Liga ülésein, a szakmai bizottságok ülésein és az MJSZ küldöttgyűlésein. Emellett meghívást kapunk a szövetség elnökségi üléseinek olyan napirendi pontjainak megvitatásakor is, amikor a játékosokat közvetlenül érintő kérdésről esik majd szó.

A szerződés emellett megfogalmazott néhány olyan közös célt és alapvetést, amellyel kapcsolatban a felek a jövőben együttműködni kívánnak:

  • egységes bajnoki licenszrendszer kidolgozása az Erste Ligában és annak folyamatos felülvizsgálata az átláthatóság érdekében,
  • egységes játékos keretszerződés kidolgozása és annak folyamatos felülvizsgálata az MJSZ által kiírt hivatásos és amatőr (utánpótlás) bajnokságokban induló csapatok és játékosok számára,
  • hivatásos és amatőr státuszú jégkorongozók szerződéseinek letétbe helyezhetősége,
  • egészségügyi felmérő rendszer felülvizsgálata,
  • hivatásos és amatőr státuszú jégkorongozók sportbiztosítási rendszerének felülvizsgálata.

Ezúton is köszönjük az MJSZ elnökségének a bizalmat, hogy ez a szerződés létrejöhetett.